Huaxing Building Products Co.,Limited
خانه محصولات

شیب آلومینیومی و روشن کردن ویندوز

hd hd hd hd
بهترین محصولات
پنجره های دوجداره آلومینیومی دوجداره دو طرفه بازشو و شیب دار بزرگ برای بازار قطر

پنجره های دوجداره آلومینیومی دوجداره دو طرفه بازشو و شیب دار بزرگ برای بازار قطر

قاب شیشه ای اروپا شیب و روشن ویندوز صدا و گرمایش عایق

قاب شیشه ای اروپا شیب و روشن ویندوز صدا و گرمایش عایق

شیب آلومینیومی با شکست حرارتی و چرخاندن ویندوز برای معماران برای بازار ایرلند

شیب آلومینیومی با شکست حرارتی و چرخاندن ویندوز برای معماران برای بازار ایرلند

شیب آلومینیومی و روشن کردن ویندوز

شیب آلومینیومی با کارایی بالا و روشن کردن ویندوز و یا دو بار باز کردن

شیب آلومینیومی با کارایی بالا و روشن کردن ویندوز و یا دو بار باز کردن

شیب آلومینیومی هوای خوب و روشن کردن ویندوز برای پروژه های ویلا

شیب آلومینیومی هوای خوب و روشن کردن ویندوز برای پروژه های ویلا

سبک آلومینیومی سبک اروپا و چرخش پنجره ویندوز و صفحه پرواز موجود

سبک آلومینیومی سبک اروپا و چرخش پنجره ویندوز و صفحه پرواز موجود

شیب بسیار زیبا و ظریف آلومینیومی و مقاومت در برابر فشار باد بالا را خاموش کنید

شیب بسیار زیبا و ظریف آلومینیومی و مقاومت در برابر فشار باد بالا را خاموش کنید

دو طرفه افقی و پنجره را با صفحه نمایش و 6063 -T5 مشخصات شکستن حرارتی

دو طرفه افقی و پنجره را با صفحه نمایش و 6063 -T5 مشخصات شکستن حرارتی

نصب آسان نصب آلومینیوم و روشن کردن ویندوز با تخته رسم

نصب آسان نصب آلومینیوم و روشن کردن ویندوز با تخته رسم

ساختار شرکت شیب و روشن کردن پنجره های دو جداره، ضد سرقت شیب باز ویندوز

ساختار شرکت شیب و روشن کردن پنجره های دو جداره، ضد سرقت شیب باز ویندوز

Page 1 of 1